Zadovoljstvo sa on-line kupnjom

ZADOVOLJSTVO ILI NE, PITANJE JE SADA!


Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Kako ste zadovoljni sa webshopom? *

Kako ste saznali za nas? *

Iskustvo dostave *

Slobodno opišite Vaša razmišljanja

Sve u svemu: *

Sve nam recite!

A uz sve to, smatram da bi trebali znati da...